De inspiratie voor het Teamkompas komt uit het boek ‘Navigeer je team naar succes’ van Rubert en Bregje Spijkerman.  Beeldtaal werkt verbindend. Het verhaal wordt herkenbaar en het is eenvoudiger om verschillende ervaringen dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast voegt het werken met metaforen een speels element toe waardoor mensen als vanzelf ‘van het hoofd naar het hart gaan’.  

Samen op koers!

Een organisatie is als een schip dat moet varen met het team als de bemanning en de leider als de kapitein. Het schip heeft een reisbestemming, dat is het doel van de organisatie of het team. Met het teamkompas in handen kan  de bemanning bepalen of het op de juiste koers vaart en waar bijgestuurd moet worden. Er zijn vier richtingen, die ieder team nodig heeft om goed te kunnen functioneren. 

  • Noord staat voor Focus: hebben alle teamleden een duidelijk doel voor ogen en kunnen ze daar gezamenlijk achter staan?
  • Zuid verwijst naar onze beweegredenen of innerlijke Drive: komen de individuele talenten en behoeften van de teamleden voldoende tot hun recht?
  • Oost is de Routekaart: zijn de afspraken, werkprocessen en procedures helder?
  • West is geeft richting aan Verbondenheid: hoe is de sfeer, werkt iedereen ontspannen samen en vult iedereen elkaar aan?

Op ontdekkingsreis met je team

Klaar voor de start? Check dan in! Ga goed voorbereid op pad, maar laat je ook verassen! Neem de tijd om na te denken of met iemand te sparren wat jouw team nodig heeft. Bedenk met behulp van het teamkompas welke richting extra aandacht verdient.  Zo kom je snel op een idee dat jullie verder brengt. Dit idee kan vertaald worden in een concrete actie. Iedere windrichting staat voor een ander aspect of een andere vraag.
Focus: Zorg dat iedereen echt op één lijn zit. Bijvoorbeel door een lint in de ruimte te leggen, dat jullie doelstelling of stip aan de horizon symboliseert. Vraag iedereen om positie te kiezen. Hoe ver of dichtbij sta je ten opzichte van de gezamenlijke doelstellingen.
Leer elkaar beter kennen: Ga op zoek naar de ieders drijfveren en kwaliteiten. Maak gebruik van bestaande vragenlijsten of laat teamleden elkaar interviewen over hun kwaliteiten en succeservaringen. Verschillen verrijken en vullen elkaar aan
Zorg voor heldere procedures, duidelijke draaiboeken en ondersteun de werkprocessen met de juiste middelen. Wees daarbij zorgvuldig, concreet en praktisch. Sommige investeringen verdienen zichzelf terug. In de meest teams zit wel iemand die het fijn vindt om deze taak op zich te nemen
Verbinding maken: Organiseer regelmatig een gesprek waarbij de onderlinge samenwerking op de agenda staat. Zie dit niet alleen als een crisisinterventie, maar als een onderhoudsbeurt voor je team. Negeer conflicten niet. Maak op tijd bespreekbaar wat er speelt.

Van A naar Beter!

Wat is er leuker dan samen met je teamgenoten nieuwe wegen te bewandelen en je doel te bereiken? Neem de juiste bagage mee en vergeet het teamkompas niet. In het hierboven genoemde boek staan veel bruikbare oefeningen en tips. Uiteraard kan je dit aanvullen met andere instrumenten en ideeën die voor jou en je team werken. Houd het speels en praktisch. Organiseer een workshop of teamdag rond dit thema. Daarbij kan je al naar gelang de windrichting die je kiest verschillende accenten leggen. Wees creatief. Geniet onderweg! De reis is net zo belangrijk als de bestemming.