Gebruik je Talent als gids en groeimotor

 

Talent is iets wat je van nature goed kan, waar je energie van krijgt en wat je onder allerlei omstandigheden tevoorschijn kan toveren.  We hebben allemaal een unieke mix aan kwaliteiten, waarmee we van betekenis kunnen zijn voor anderen. Door ons talent te ontwikkelen, maken we niet alleen onzelf, maar ook de ander blij. Zo wordt talent een richtingwijzer bij het maken van belangrijke keuzes en de groeimotor die aanzet tot het realiseren van dromen en toekomstplannen.

Een  eye-opener

Mijn passie voor talent ontstond toen ik een workshop bijwoonde waar werden we uitgenodigd ons unieke talent te benoemen. Ik herinner me het aha-moment toen ik dit ontdekte en zag dezelfde blijdschap bij anderen. Ineens besefte ik dat het er minder toe deed wat mijn rol of functie was, omdat ik dit altijd mijn eigen bezielde wijze zou vorm geven. Deze ontdekking ervoer ik als bevrijdend. Ik was beter in staat om mijn toegevoegde waarde in verschillende situaties te herkennen en zag duidelijker waardoor ik soms minder goed uit de verf kwam.

Leren omgaan met valkuilen

Het is belangrijk om niet alleen naar het ‘licht’, maar ook naar het ‘donker’ te kijken.  Sommige gewoontes en gedachtepatronen zijn zo ingesleten dat ze flink de rem op ons talent kunnen zetten. Vaak gaan we ons ’talent’ overdrijven als we stress ervaren. Dit noemen we valkuilen.  Soms zijn we ergens gewoon niet goed in. Het kost ons te veel moeite en we worden er doodmoe van. Het is belangrijk dit te erkennen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Tijdens een loopbaantraject komen beide aspecten aan bod. Niet alleen onze sterke talentvolle kant, maar ook haar kwetsbare en soms lastige tegenhanger.

Dansen met licht en schaduw

Niemand vindt het makkelijk om met die schaduwzijde om te gaan. Tijdens een zonnige voorjaarswandeling ontdekte ik dat het eigenlijk ook heel mooi kan zijn. Terwijl ik liep zag ik mijn schaduw dansen met het licht van de bomen en de takken. Sindsdien kijk ik er anders tegen aan. Het leven kan heel mooi zijn als we het leren zien als een dans met licht en donker. Het is een soort tango, mooi en droevig tegelijkertijd. In het begin is dit moeilijk, maar oefening baart kunst.

Op het goede spoor

In de loop der jaren ben ik mijn talent verder gaan ontwikkelen. Ik ging bewuster keuzes maken die aansloten bij mijn kwaliteiten en leerde vaardigheden om met mijn valkuilen om te gaan. Mijn Talent is ‘inzicht geven’. Daarom was het voor mij een logische stap om coach en psycholoog te worden. Wanneer ik anderen kan adviseren en op weg kan helpen, voel ik me al een vis in het water.  Soms gaat het niet vanzelf, dan zoek ik net zo lang totdat ik weet hoe het verder moet.  Als ik aan dan het einde van een werkdag met een glimlach weer naar huis rijd, weet ik dat ik wat mijn eigen loopbaan betreft op het goede spoor zit.